Novely v oblasti materstva

  

Zaujímavé návrhy noviel Zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení k zrovnoprávneniu a zabráneniu zvýhodňovania určitej skupiny ľudí/zamestnancov sú predložené na septembrovú schôdzu. Uvidíme, čo z toho sa ujme.

  • Predĺženie lehoty na zaplatenie dlžného poistného do Sociálnej poisťovne o mesiac, aby nedochádzalo k situáciám, že žene, ktorá podá žiadosť o materské je toto materské zamietnuté (Žena požiada o materskú 31.03., ale nemá časť odvodov zaplatenú. Aby jej bola priznaná, musí nedoplatok uhradiť do konca mesiaca, kedy o ňu požiadala, teda tiež do 31.03.) [»]
  • Aby pracujúci rodič, ktorý sa zároveň stará o malé dieťa, pri príjme do výšky 40 % priemernej mzdy neplatil spolu so zamestnávateľom odvody z tejto mzdy. Získal by tak takzvanú odvodovú úľavu podobne ako dlhodobo nezamestnaní. Matkin príjem tak nebude zaťažený odvodmi a navyše by nestratila nárok byť poistencom štátu [»]
  • Ďalší návrh sa týka zabránenia znižovania budúceho dôchodku zamestnancom, živnostníkom alebo SZČO, ktorí sú dôchodkovo poistení v Sociálnej poisťovni a ostanú na PN-ke alebo na OČR-ke. Novela pojednáva o tom, aby za takéto osoby počas práceneschopnosti alebo OČR-ky platil dôchodkové poistenie štát, čo by nemalo nepriaznivý vplyv na ich dôchodok [»]
  • Dodatočné, spätné uplatnenie prihlásenia sa ako poistenca štátu pri nástupe na rodičovskú dovolenku. V súčasnosti, ak sa žena osobne neprihlási na Sociálnu poisťovňu pri nástupe na rodičovskú dovolenku ako poistenkyňa štátu, príde tak počas trvania rodičovskej dovolenky o dôchodkové poistenie a znižuje sa jej tým budúci dôchodok [»]
  • Ak je matka zamestnaná v pracovnom pomere na dobu určitú a otehotnie, a splní si podmienku 270 dní nemocenského postenia, má nárok na materské. Ak jej však pracovný pomer počas materskej/rodičovskej dovolenky pri prvom dieťati skončí no ona je znovu tehotná, tak pri druhom dieťati už nárok na materské nemá. Preto sa navrhuje predĺženie ochrannej lehoty, ktorá by trvala až do 6-tich rokov veku prvého dieťaťa. Tak by žena mala nárok na materské, aj keby jej pracovný pomer skončil ešte pred druhým tehotenstvom [»]

[Zdroj: nrsr.sk, Jozef Mihál]

[nahlás chybu v článku]