Návrh na zvýšenie minimálneho stravného

  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo na pripomienkovanie predbežnú informáciu o sumách stravného [»] s plánom ich zvýšenia. Novo navrhované sumy sú nasledovné:

  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,50 € na 4,80 €,
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,70 € na 7,10 €,
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,30 € na 10,90 €.

Znamenalo by to, že minimálna výška stravného lístka by sa zvýšila zo súčasných 3,38 € na 3,60 €. Zamestnávateľ by tak zo zákona musel zamestnancovi prispieť na stravu/stravný lístok minimálne 1,98 € a maximálne 2,64 €.