Možno si budeme môcť vybrať, kedy chceme ísť do dôchodku (Návrh neprešiel)

  

Podľa súčasne platného Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení je dôchodkový vek naviazaný na očakávanú dĺžku života, pričom predčasný dôchodok môže byť sporiteľovi priznaný najskôr 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Pri súčasných plánoch zastropovania veku odchodu do dôchodku na 65 rokov by znamenalo, že predčasný starobný dôchodok môže byť sporiteľovi priznaný najskôr vo veku 63 rokov. Je tu však jeden návrh.

Aby sa predišlo neprimeranému pracovnému zaťaženiu vybraných skupín pracujúcich, bol predložený návrh, aby každý sporiteľ, ktorý splní zákonné podmienky*, mal nárok na priznanie predčasného dôchodku už od veku 60 rokov, samozrejme pri adekvátnom znížení výšky dôchodku. Pracujúci si tak budú môcť zvoliť, či chcú dlhšie pracovať, a tak dostávať dôchodok kratšie obdobie, ale vo väčšej výške, alebo naopak, dostávať dôchodok dlhšie obdobie, ale v menšej výške.

Tiež sa ponecháva jedna zo súčasných podmienok pre priznanie predčasného dôchodku, aby vypočítaný predčasný dôchodok predstavoval najmenej 1,2-násobok životného minima (§ 67 Zákona).

*Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek (§ 65 Zákona).

V prípade jeho schválenia by nadobudol účinnosť od 01.01.2019.

Hlasovaním zo dňa 23.10.2018 tento návrh zákona neprešiel.

(Pôvodný článok 29.09.2018 |Aktualizované 23.10.2018, 12:35)

(Zdroj: nrsr)