Môžem si nechať posielať výplatu na viac účtov?

  

Môže si zamestnanec nechať poslať mzdu na dva rôzne účty? Časť na jeden a časť na druhý?

 

Zdravím. Na krátku otázku, krátka odpoveď. Áno, aj niečo takéto je možné. Vyplýva to z § 130 ods. 8 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce, kde sa píše:

Zamestnávateľ je povinný (…) poukázať mzdu alebo jej časť určenú zamestnancom na ním určený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ak o to zamestnanec písomne požiada (…). Ak o to zamestnanec požiada, môže zamestnávateľ časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil.

Mohlo by vás zaujímať: Dokedy mi musia dať zápočtový list?, Mám nárok na voľno pri hľadaní nového zamestnania?

[nahlás chybu v článku]