Môže daňový úrad pozastaviť podnikateľovi živnosť?

  

Chcem sa opýtať, či môže daňový úrad pozastaviť živnostníkovi podnikanie, živnosť? Prípadne ak áno, za akých prípadov? Ďakujem.

 

Zdravím. Pozastaviť, prípadne až zrušiť živnosť môže len samotný Živnostenský úrad, daňový úrad nie.

Ak však Finančná správa (daňový úrad) zistí u podnikateľa situácie, kedy dochádza k porušeniu zákona, môže príslušný, môže príslušný daňový úrad podať podnet miestne príslušnému Živnostenskému úradu na prehodnotenie plnenia resp. neplnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Samotný Živnostenský úrad môže následne konať v medziach oprávnení Zákona 455/1991 Zb. Živnostenský zákon, k vašej otázke je to § 58 ods. 2 písm. a) Zákona:

„Živnostenský úrad miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby môže z vlastného podnetu alebo iného podnetu živnostenské oprávnenie na jednu živnosť alebo viac živností zrušiť alebo prevádzkovanie živnosti pozastaviť, prípadne pozastaviť prevádzkovanie živnosti v prevádzkarni, ktorá je v jeho územnej pôsobnosti, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom alebo inými osobitnými predpismi (…)“

Každopádne, ak došlo k pozastaveniu vašej jednej alebo všetkých živností, určite ste museli dostať rozhodnutie o pozastavení vášho živnostenského oprávnenia s uvedením dôvodov na základe ktorých Živnostenský úrad konal.

Mohlo by vás zaujímať: Zákaz konkurencie – živnostník a konateľ v jednej osobe, Výpomoc od príbuzného – platí to len pre živnostníkov?

(Pôvodný článok 27.09.2020 | Aktualizované 30.11.2021, 17:28)

[nahlás chybu v článku]