Je možné už teraz oznámiť predĺženú lehotu na podanie daňového priznania?

  

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či je možné už teraz (29.12.) oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania?

 

Zdravím. Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania upravuje § 49 ods. 3 Zákona 595/2003 o dani z príjmov, kde je umožnené oznámiť správcovi dane (daňovému úradu) predĺženie tejto lehoty o najviac 3 resp. 6 kalendárnych mesiacov, a to v lehote na podanie daňového priznania.

Samotné daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (§ 49 ods. 2 Zákona).

To znamená, že zo Zákona, ale aj z logiky veci vyplýva, že aj oznámenie o predĺžení tejto lehoty môže byť podané až po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva, teda najskôr 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka (ak je, samozrejme, zdaňovacím obdobím kalendárny rok).

Mohlo by vás zaujímať: Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania

(Pôvodný článok 14.10.2017 | Aktualizované 29.12.2023)

[nahlás chybu v článku]