Hranica zárobku za rok 2019 pre neplatenie sociálnych odvodov v roku 2020

  

Ak ste SZČO, toto by vás mohlo zaujímať. Štatistický úrad SR dnes zverejnil priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve za 4. štvrťrok 2018 a zároveň aj za rok 2018. Preto je možné určiť minimálny vymeriavací základ pre platenie sociálneho poistenia a z toho určiť hranicu zárobku za rok 2019 pre neplatenie odvodov do Sociálnej poisťovne od roku 2020.

Vývoj priemernej mzdy za rok 2018 bol nasledovný:

  • 1. štvrťrok – 955 €,
  • 2. štvrťrok – 1 004 €,
  • 3. štvrťrok – 992 €,
  • 4. štvrťrok –  1 101 €,
  • priemer –  1 013 €.

Z tohto priemeru sa dá určiť minimálny vymeriavací základ na platenie odvodov pre rok 2020, ktorý je 506,50 €. A z neho určiť hranicu zárobku/príjmu za rok 2019, ktorá činí 6 078 €. Za rok 2018 bola hranica príjmu 5 724 €.

Takže, pre všetkých podnikateľov (fyzické osoby), ktorí nechcú platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 01.07. resp. 01.10.2020 za podané daňové priznanie za rok 2019, je toto tá dôležitá hranica zárobku. Ak bude váš zárobok vyšší ako 6 078 €, budete povinný tieto odvody platiť.

Taktiež je možné z tejto sumy určiť minimálne odvody do poisťovní od 01.01.2020:

  • zdravotné odvody 70,91 € resp. 35,45 € (14 % resp. 7 %),
  • sociálne odvody 167,89 € (33,15 %) – tabuľka platenia poistného [»]

Mohlo by vás zaujímať: História a vývoj priemernej mzdy

Pozn.: Informácie sú vypočítané na základe zverejnených štatistík a súčasnej legislatívy.
(
Zdroj: Štatistický úrad SR)

[nahlás chybu v článku]