Daň z nehnuteľnosti za prenajatý priestor. Môžem ju zaplatiť ja?

  

Dobrý deň. Ako podnikateľom som si prenajal od firmy priestor, kde budem mať kanceláriu. V nájomnej zmluve sme sa dohodli, že daň za daný priestor zaplatím ja. Je to tak v poriadku, keď sme si to zmluvne dohodli? Lebo už ma postrašili, že to tak nemôže byť.

 

Zdravím. Platenie dane z nehnuteľnosti za prenajatý priestor nie je možné takýmto spôsobom realizovať. Teda presnejšie, daň uhradiť môžete, ale predmetný výdaj za daň za daný priestor sa vám nebude rátať ako výdavok ovplyvňujúci základ dane.

Podľa § 9 Zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daňovníkom dane zo stavieb vlastník stavby (alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku). Daňovníkom (osobou, ktorá by bola povinná platiť daň) by ste boli iba v tom prípade, ak by ste mali prenajatú stavbu spravovanú Slovenským pozemkovým fondom, alebo ak by sa podľa vyššie uvedeného nedal daňovník inak určiť.

Spôsob, akým danú situáciu vyriešiť, je započítať hodnotu dane za daný priestor priamo do ceny nájmu. V tom prípade vám pôjde celková suma do daňovo uznateľných výdavkov za nájom.

Mohlo by vás zaujímať: Ako platiť môj nájom priestorov na polovicu s kamarátom?, Účtovanie nájmu zaplateného na začiatku/na konci doby nájmu

(Pôvodný článok 29.05.2018 | Aktualizovaní 06.09.2021, 19:59)

[nahlás chybu v článku]