Daň z nehnuteľnosti za prenajatý priestor. Môžem ju zaplatiť ja?

  

Dobrý deň. Ako podnikateľom som si prenajal od firmy priestor, kde budem mať kanceláriu. V nájomnej zmluve sme sa dohodli, že daň za daný priestor zaplatím ja. Je to tak v poriadku, keď sme si to zmluvne dohodli? Lebo už ma postrašili, že to tak nemôže byť.

Zdravím. Nie, že vás strašili, ale hovorili vám dobre. Platenie dane z nehnuteľnosti za prenajatý priestor nie je možné takýmto spôsobom urobiť. Teda presnejšie, urobiť to takýmto spôsobom môžete, ale predmetný výdaj za daň za daný priestor sa vám nebude rátať za výdavok ovplyvňujúci základ dane. Inak povedané, týmto spôsobom si vy nepomôžete.

Dôvodom je to, že podľa § 9 Zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je daňovníkom dane zo stavieb vlastník stavby (alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku). Daňovníkom (osobou, ktorá by bola povinná platiť daň) by ste boli iba v prípade, ak by ste mali prenajatú stavbu spravovanú Slovenským pozemkovým fondom, alebo ak by sa podľa vyššie uvedeného nedal daňovník inak určiť.

Lepším spôsobom ako danú situáciu vyriešiť, ktorá sa klasicky využíva, je započítať hodnotu dane za daný priestor priamo do ceny nájmu a nie riešiť to osobitne. V tom prípade vám pôjde celková suma do daňovo uznateľných výdavkov za nájom.

Mohlo by vás zaujímať: Ako platiť môj nájom priestorov na polovicu s kamarátom?

[nahlás chybu v článku]