Ako rozšíriť oblasť podnikania v eseročke?

  

Keď si chcem na mojej eseročke rozšíriť oblasti podnikania, stačí ísť na živnostenský úrad a dopísať to tam, alebo treba pri tom postupovať inak? Ďakujem.

 

Zdravím. Postup je trochu zdĺhavejší. Ide totiž o zmenu spoločenskej zmluvy, ktorá podľa § 110 ods. 1 písm. c) Zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník musí, okrem iného, obsahovať aj predmet podnikania (činnosti) spoločnosti s ručením obmedzeným. A na zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov (§ 141 ods. 1 Zákona) okrem prípadov, keď zákon alebo spoločenská zmluva na to oprávňuje valné zhromaždenie, ak zákon neustanovuje inak. Urobiť budete musieť nasledovné:

  • zvolať valné zhromaždenie, na ktorom sa rozhodne o zmene spoločenskej zmluvy – doplnení/rozšírení podnikania,
  • spísať dodatok spoločenskej zmluvy, ktorá bude obsahovať doplnenie/rozšírenie podnikania,
  • rozšíriť oblasť podnikania (živnosť) na živnostenskom úrade, kde o tom dostanete živnostenské oprávnenie,
  • spísať návrh na zápis zmeny do obchodného registra a predložiť tento návrh na súd.

Zmeny sú platné, teda podnikať v danej oblasti môžete až dňom zápisu do obchodného registra (§ 62 ods. 1 Zákona).

Mohlo by vás zaujímať: Zmena priezviska konateľa v s.r.o.

(Pôvodný článok 06.08.2018 | Aktualizované 21.12.2021, 22:22)

[nahlás chybu v článku]