Zmena priezviska konateľa v s.r.o.

  

Dobrý deň, som jedinou konateľkou v sro a po svadbe teraz mením na všetkých možných i nemožných úradoch svoje priezvisko. Viete mi, prosím, poradiť, čo je potrebné v spojitosti s daňovým úradom? Niekde som čítala, že je to potrebne zmeniť hlavne v obch. reg., ale žiadny presný návod k tomu som nenašla. Raz uvádzajú len čestné vyhlásenie inde, že celá spol. zmluva musí byť zmenená. Je s tým spojený správny poplatok, môžem si ho dať od firemných nákladov? Ďakujem.

Zdravím. Začnem od konca. Správny poplatok si môžete dať do firemných nákladov ako daňovo uznateľný t.j., že vám zníži základ dane.

Čo sa týka zmeny vášho priezviska, tak ako robíte jeho zmenu v občianskom preukaze, v banke a na všetkých možných úradoch a vo všetkých už platných zmluvách (poistky, paušál,…), tak ho treba zmeniť aj v Obchodnom registri a aj na Daňovom úrade.

Meniť celú zakladateľskú listinu eseročky však nemusíte. Stačí spísať dodatok o zmene priezviska konateľa a ten doručiť spolu s zaplateným správnym poplatkom (kolkom) na súd na zaevidovanie do Obchodného registra. Ak ste to ešte nikdy nerobili, alebo si nezakladali spoločnosť sama, ale prostredníctvom nejakej firmy, ktorá sa na to špecializuje, využiť jej služby. Je to istejšie, že nedôjde k nejakému pochybeniu a kvôli (aj malej formálnej) chybe budete musieť podávať túto zmenu znova a platiť poplatok ešte raz.

Na Daňovom úrade zmenu nahláste po tom, ako bude táto zmena urobená v OR. Ak komunikujete s DÚ elektronicky, oznámenie podávate cez časť Register [»]. K danému podaniu by som priložil sken zmeneného výpisu z OR, prípadne spísaného dodatku k zakladajúcej listine. Ak komunikujete s DÚ „osobne“, oznámenie doručte na DÚ pod ktorý sadáte v dvoch vyhotoveniach (jednu pre DÚ, druhú pre vás) tiež so spomínanými prílohami.

(Aktualizované 10.10.2017, 08:19)

  [nahlás chybu v článku]