Zabudnutá nepodaná účtovná závierka. Čo teraz?

  

Stalo sa mi toto. Pri uzatváraní roka bolo veľa práce a robilo sa všetko na poslednú chvíľu. No a včera som prišla na to, že som daňové priznanie a účtovnú závierku zabudla odoslať na daňový úrad. Bude tam nejaká pokuta? Viete mi povedať, že koľko asi? Ďakujem.

 

Zdravím. V tomto prípade ste sa dopustili správneho deliktu neuloženia dokumentov podľa § 38 ods. 1 písm. c) Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Za tento delikt vám môže daňový úrad podľa § 38 ods. 2 písm. b) Zákona udeliť pokutu až do výšky 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie, najviac 1 milión eur.

Akú reálnu pokutu vám však daňový úrad udelí, to vám povedať neviem – daný delikt sa posudzuje individuálne.

(Pôvodný článok 04.07.2017 | Aktualizované 10.05.2022, 20:33)

[nahlás chybu v článku]