Značka: list

Link

Od 01.07.2017 sa predĺži lehota na preberanie úradných listov. Po novom sa za deň doručenia zásielky uloženej na pošte bude považovať deň, keď si adresát zásielku v skutočnosti aj prevezme [»]

Súčasný stav: Ak si nevyzdvihnete písomnosť do 3 dní od uloženia na pošte, po uplynutí tejto 3-dňovej lehoty sa považuje písomnosť za doručenú. A to aj v prípade, ak ste sa o uložení nedozvedeli.

Od 01.01.2017: Ak si nevyzdvihnete písomnosť do 18 dní od uloženia na pošte, po uplynutí tejto 18-dňovej lehoty sa považuje písomnosť za doručenú. A to aj v prípade, ak ste sa o uložení nedozvedeli.