Povinnosť zamestnávateľa oboznamovať zamestnancov s dopravnými predpismi (návrh neprešiel)

  

Medzi právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patria, okrem iného, podľa § 39 Zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce aj dopravné predpisy. Podľa zákona by mal zamestnávateľ oboznamovať zamestnancov aj s nimi. Preto sa v novele Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa navrhuje, aby bol zamestnávateľ od tejto povinnosti oslobodený.

Vychádza sa z toho, že ak je zamestnanec držiteľom príslušného vodičského oprávnenia, je úplne nadbytočné a zaťažujúce prenášať na zamestnávateľov povinnosť oboznamovať ho so skutočnosťami, ktoré sú predmetom osobitnej odbornej spôsobilosti, na základe ktorých sa získava vodičský preukaz.

Taktiež sa navrhuje, aby mohol zamestnávateľ zveriť motorové vozidlo len tomu zamestnancovi, ktorý je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia. Zamestnávateľ by tiež nebol povinný zabezpečiť zamestnancovi pred zverením motorového vozidla absolvovanie skúšobnej jazdy na príslušnom motorovom vozidle, ani poskytnúť návod na obsluhu príslušného motorového vozidla.

V prípade schválenia by mal byť zákon účinný od 01.05.2019.

Aktualizované 12.02.2019: Dnešným hlasovaním zákon neprešiel. Zoznam poslancov, ktorí ako hlasoval, si môžete pozrieť TU.

(Zdoj: nrsr)

[nahlás chybu v článku]