Podať daňové priznanie pod DIČ-om alebo rodným číslom?

  

Tento rok v marci som ukončila podnikanie. Mám však odklad dane do 30.09. kvôli príjmom zo zahraničia. Len sa chcem spýtať pod akým číslom mám podať daňové priznanie, pod dičom alebo rodným číslom? Lebo kartičku s DIČ číslom som už odovzdala naspať daňovému úradu.

 

Zdravím. V Poučení na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ B sa uvádza nasledovné:

„Na riadku 01 uvádza daňovník DIČ, ak ho má pridelené; v ostatných prípadoch sa uvádza rodné číslo.“

To znamená, že ak už nemáte pridelené číslo DIČ – zrušili ste živnosť, vrátili registračné kartičky – mali by ste podať svoje daňové priznanie pod vaším rodným číslom (aj keď stále podávate za živnosť).

Rovnako, ak si živnosť opäť nezaložíte, budete postupovať aj v roku 2021, kedy budete podávať daňové priznanie za rok 2020 ešte za 3 mesiace prevádzkovania živnosti.

Nič sa však nestane, ak by ste aj náhodou podali daňové priznanie pod vaším DIČ číslom, ktoré ste mali pridelené, pretože pri fyzických osobách je číslo DIČ naviazané na rodné číslo (v prípade, že by ste si otvorili znovu živnosť, bolo by vám pridelené rovnaké daňové identifikačné číslo).

(Pôvodný článok 28.06.2017 | Aktualizované 11.07.2020, 21:31)

[nahlás chybu v článku]