Ošetrovné a nemocenké – normálny stav vs. korona stav (platí od 27.03.2020)

  

Aký je rozdiel v podmienkach pri ošetrovnom a nemocenskom (PN-ka) počas normálneho stavu a korona stavu (mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu)?

Nemocenské (PN-ka)

Bežný stav

Zamestnanec, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu choroby, úrazu alebo nariadeného karanténneho opatrenia, má nárok na nemocenské od zamestnávateľa od 1. do 3. dňa vo výške 25 %, od 4. do 10. dňa vo výške 55% a následne od Sociálnej poisťovne od 11. dňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu.

Živnostník/SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba majú nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti za prvé tri dni dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 25 % a od 4. dňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu.

Mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav (od 27.03.2020)

Zamestnanec, živnostník/SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ktorý bude uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, bude mať nárok na nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré bude vyplácať Sociálne poisťovňa.

Ošetrovné

Bežný stav

Poistenec má nárok na ošetrovné:

 • ak osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, manžela/manželku, rodiča, rodiča manžela/manželky (potrebné potvrdenie pediatra/lekára), alebo
 • sa stará o dieťa do 10 rokov veku (10+364 dní),
  • ktorému bolo nariadené karanténne opatrenie (potvrdené hygienikom), alebo
  • ak škola, škôlka, či zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené (potrebné potvrdenie príslušnej školy, zriaďovateľa), alebo
  • ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (potrebné potvrdenie lekára)

Nárok na ošetrovné trvá najviac 10 kalendárnych dní, pričom v tom istom prípade môže ošetrovať len jeden poistenec.

Mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav (od 27.03.2020)

Poistenec má nárok na ošetrovné:

 • ak osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku (potrebné potvrdenie pediatra, keď ide o dieťa po dovŕšení 11. roku veku), alebo
 • ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (bez potvrdenia pediatra a bez potvrdenia hygienika či príslušných orgánov o uzatvorení školy), ak dieťaťu
  • bolo nariadené karanténne opatrenia, alebo
  • ak škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené, alebo
  • ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (potrebné potvrdenie lekára/hygienika),
 • ak sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (bez potvrdenia príslušného zariadenia).

Nárok na ošetrovné trvá do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci striedať.

Informácie nájdete aj na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

(Zdroj: Sociálna poisťovňa)

[nahlás chybu v článku]