Obmedzenie platieb v hotovosti počas korony

  

Teraz sme sa v kancelárii rozprávali a preberali sme zákony ku korone a kolegyňa povedala, že teraz je možné platiť aj viac ako 5 000 eur v hotovosti, že neplatí to obmedzenie. Čo je na tom pravdy?

 

Zdravím. Čo sa týka obmedzenia platieb v hotovosti, ktoré bolo zavedené 01.01.2013, tak podľa § 8 písm. h) Zákona 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti platí, že toto obmedzenie (zákaz) sa nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie.

Keďže Uznesením vlády Slovenskej republiky 111/2020 z 11. marca 2020 bola od 12. marca 2020 od 6:00 hod. vyhlásená pre územie Slovenskej republiky mimoriadna situácia, je možné vykonávať a prijímať hotovosť nad stanovený limit 5 000 €.

Viac o obmedzení platieb v hotovosti sa dočítane v samostatnom článku Obmedzenie platieb v hotovosti.

[nahlás chybu v článku]