Objednané knihy z japonského Amazonu. Čo s colným konaním?

  

Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadne priebehu colného konania pri objednaní tovaru z tretích krajín. Som nepodnikateľ. Objednávam z japonského Amazonu (amazon.co.jp) knihy/časopisy v hodnote cca 100 eur. Mam problém s pochopením, akú rolu ja v tom colnom konaní budem hrať a čo sa odo mňa bude očakávať (okrem prevzatia zásielky a zaplatenia dane). Teda aké doklady treba vybaviť a komu predložiť.

Zdravím. Dôležité je, či vám zásielku bude doručovať na Slovensku Slovenská pošta alebo kuriér.

Slovenská pošta

V prípade Slovenskej pošty sa postupuje nasledovne:

  • ak hodnota zásielky nepresiahne 22 €, z dovážaných kníh neplatíte DPH ani CLO,
  • v prípade, že presiahne týchto 22 €, ale hodnota zásielky bude do 150 €, tak budete povinná z kníh zaplatiť na Slovensku DPH,
  • no a ak hodnota zásielky presiahne 150 €, tak z kníh budete platiť nielen DPH, ale ja CLO.

Hodnotou zásielky sa rozumie úhrnná hodnota zásielky bez ohľadu na to, či je tvorená jednou, dvoma, alebo viacerými položkami (čiže vo vašom prípade napr. hodnota kníh v balíku).

V prípade Slovenskej pošty sa zvyčajne nemusí podávať colné vyhlásenie, nakoľko zásielka z tretej krajiny je sprevádzaná dokladmi , v ktorých sú uvedené základné informácie o zásielke.

Kuriér

Ak vám však bude zásielku prepravovať kuriér (resp. hocikto iný okrem Slovenskej pošty), tak do sumy 22 € za zásielku sa nič nedeje, postupuje sa rovnako ako v prípade Slovenskej pošty. Situácia sa mení, ak sa táto hranica prekročí. Vtedy je potrebné podať colné vyhlásenie, od 01.05.2017 už len elektronicky. Tu sa naskytujú dve možnosti:

  • necháte sa v colnom konaní zastupovať kuriérskou spoločnosťou – po príchode zásielky do depa vás kuriér kontaktuje s tým, že zásielka čaká na preclenie. Tu ho môžete splnomocniť, aby colné konanie vybavil za vás. K tomu bude potrebovať faktúru za nákup tovaru, doklad o zaplatení a splnomocnenie na zastupovanie (detaily už vysvetlí tá-ktorá kuriérska spoločnosť). Treba mať na pamäti, že táto služba je spoplatnená.
  • colné konanie si odbavíte vy – musíte sa zaregistrovať v CEPe (centrálny elektronický priečinok) a colné vyhlásenie podať elektronicky spolu priloženými dokladmi.

Takéto niečo mám odskúšané osobne iba raz – splnomocnil som na to kuriérsku spoločnosť. Dôvodom bolo, že s colným konaním majú profesionálnu skúsenosť, ušetril som na čase, starostiach, opätovnom vypĺňaní colného vyhlásenia v prípade chyby a celkovo to nebolo ani drahé.

Informácie nájdete aj stránke Finančnej správy v časti Clo – Dovoz [»]

[nahlás chybu v článku]