Navrhovaná novela Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve

  

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa ocitla novela Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Predložilo ju Ministerstvo financií SR s cieľom boja proti daňovým únikom a podvodom. Účinnosť by mala nadobudnúť 01.01.2018. A čo sa plánuje meniť?

Cieľom novely zákona je nastaviť účinné opatrenia týkajúce sa možnosti zrušenia živnostenského oprávnenia pri opakovanom porušovaní zákona o účtovníctve.

Ďalej sa navrhuje zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, a to pri opakovaných porušeniach správnych deliktov nevedenia účtovníctva alebo účtovania mimo účtovných kníh.

Taktiež aj predĺženie doby archivácie z 5 na 10 rokov, na zabezpečenie účelnosti konania orgánov činných v trestnom konaní.

Odstránením technických problémov pri zmene právnej formy účtovnej jednotky najmä v oblasti školstva, sa uľahčí postup akú účtovnú závierku má účtovná jednotka predložiť. A pri ukladaní účtovných dokumentov do registra účtovných závierok dochádza k spresneniu, ktoré účtovné dokumenty sa ukladajú do registra z vlastného podnetu a oprávňuje sa k uloženiu účtovných dokumentov zanikajúcej účtovnej jednotky aj jej právny nástupca. Cieľom je aj, aby si novovzniknutá nástupnícka účtovná jednotka v prípade zlúčenia mohla zvoliť veľkostnú skupinu na účely účtovania a vykazovania individuálnej účtovnej závierky.

Môžete si pozrieť aj: Zavedenie inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve

[Zdroj: Slov-lex]

[nahlás chybu v článku]