Index daňovej spoľahlivosti ide do praxe

  

Finančná správa zavádza do praxe Index daňovej spoľahlivosti. Už od budúceho týždňa začne rozposielať daňovým subjektom oznámenia o pridelení benefitov. Takéto oznámenia finančná správa zašle v zmysle zákona iba svojim klientom – právnickým osobám s príjmami z podnikania a fyzickým osobám, ktoré majú príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti, ktorí splnili kritériá a stali sa spoľahlivými daňovými subjektami. Spoľahlivým daňovým subjektom prináležia viaceré benefity.

Medzi ne patrí napríklad skrátené lehoty pri vydávaní potvrdení, uprednostňovanie miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou, vyhovenie žiadostiam o povolenie odkladu platenia dane či platenia dane v splátkach, zasielanie informatívnych oznámení o termínoch splatnosti a výške preddavkov na dani z príjmov a mnohé ďalšie (celý zoznam nájdete na konci článku).

Oznámenie bude doručené elektronicky do schránok na portáli finančnej správy s názvom „Oznámenie o osobitných daňových režimoch“. Tým, ktorí sú zatiaľ bez registrácie na elektronickú komunikáciu, finančná správa doručí oznámenie poštou. V prípade, ak daňový subjekt počas roka prestane spĺňať tieto kritériá, finančná správa mu stratu benefitov oznámi do 30 dní odo dňa zmeny rozsahu jeho oprávnenosti na osobitné daňové režimy (benefity).

Informácia o výsledku hodnotenia daňových subjektov nie je verejne dostupná a podľa daňového poriadku podlieha daňovému tajomstvu. O splnení kritérií teda finančná správa informuje iba tie daňové subjekty, ktorým vzniklo oprávnenie na osobitné daňové režimy (benefity). Ostatné daňové subjekty finančná správa o výsledku hodnotenia informovať nebude.

benefity-danovy-index

Zoznam osobitných daňových režimov (benefity) (Zdroj: financnasprava.sk)

vzor

Vzor oznámenia (Zdroj: fb/Finančná správa)

(Zdroj: financnasprava.sk (1), financnasprava.sk (2))

[nahlás chybu v článku]