Flexibilné poberanie rodičovského príspevku (návrh neprešiel)

  

Ešte začiatkom roka 2019 sa v parlamente rokovalo o zavedení flexibilného rodičovského príspevku. Ten mal zabezpečiť, že sumu, ktorú by rodič získal za celú dobu poberania rodičovského príspevku, by tak bolo možné vybrať aj skôr. Teraz je na stole opäť obdobný návrh.

Výška mesačne vyplácaného rodičovského príspevku by závisela od dĺžky obdobia, v rámci ktorého sa ho rodič rozhodne čerpať, a to tak, že celková suma rodičovského príspevku vyplatená počas celého obdobia poberania zostane nezmenená. Pri výbere kratšieho obdobia poberania by tak rodič dostával vyšší príspevok. Príspevok by bolo možné poberať do dvoch až troch rokov veku dieťaťa (podľa vlastného výberu).

Rodičom, ktorí sa plánujú vrátiť do práce pred tým, ako ich dieťa dovŕši tretí rok veku, by táto úprava umožnila rovnomernejšie rozložiť svoj príjem a spotrebu v čase a zmierniť pokles príjmu počas rodičovskej dovolenky.

Novela zákona rozširujeme okruh osôb oprávnených poberať rodičovský príspevok o blízku osobu rodiča, ktorá sa spoločne s rodičom podieľa na starostlivosti o dieťa a žije s rodičom dieťaťa v spoločnej domácnosti. Úprava vychádza zo skutočnosti, že z výsledkov sčítania obyvateľov z roku 2021 (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021) vyplýva, že podiel slobodných a rozvedených obyvateľov sa ďalej zvyšuje a s tým súvisí aj zvýšený výskyt detí vychovávaných v tzv. patchworkových* rodinách. 

*Rodina „pozošívaná“ zo zvyškov pôvodných rodín (častým príkladom spolunažívanie rodiny vo viacgeneračnom dome).

Celé znenie novely Zákona 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku nájdete na stránke nrsr.sk.

Hlasovaním 06.12.2022 návrh zákona neprešiel.

Mohlo by vás zaujímať: Mám nárok na voľno, keď sa mi, ako otcovi, narodí dieťa?

[nahlás chybu v článku]