Link

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje od 01.01.2022 novú výšku rodičovského príspevku a prídavku na dieťa:

  • rodičovský príspevok na sumu 280,00 € mesačne (súčasne 275,90 €) a sumu  rodičovsky príspevok v prípade, že sa oprávnenej osobe na dieťa, na ktoré poberá rodičovský príspevok poskytovalo materské na sumu 383,80 € mesačne (súčasne 378,10 €) [»]
  • prídavok na dieťa zo súčasných 25,50 € mesačne na sumu 25,88 € mesačne [»]
  • zvýšiť prídavok na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy zo súčasných 104,76 € na 106,33 € [»]