Chýbajúca úhrada faktúry

  

Dobrý deň. Iba si chcem ujasniť situáciu ako postupovať v mojom prípade. Začala som manželovi robiť účtovníctvo, živnosť, no a dal mi pár faktúr, ktoré uhradil v hotovosti. Bločky však niekde dal a nevieme ich nájsť. Ako by ste postupovali? Stačí to brať ako uhradené, keď vieme, že to bolo uhradené? Alebo pýtať od tých firiem nejaké kópie o úhrade? Ďakujem.

Zdravím. Keďže ide o živnostníka, ktorý (predpokladám) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, tak jeho základ dane je tvorený príjmami a výdavkami. Čiže do výpočtu vstupuje všetko to, čo vám bolo fyzicky vyplatené, pripísané na bankový účet, prípadne započítané a všetko čo ste vy fyzicky alebo z bankového účtu uhradili alebo započítali. A z toho treba vychádzať.

Pri výdavkoch ide o úbytok finančných prostriedkov (alebo ich ekvivalentov) podniku.

Zaevidovanie došlej faktúry od partnera ešte nevytvára výdavok, ide iba o záväzok. Až jeho samotnou úhradou výdavok vznikne. Aj keď ste síce faktúry uhradili, nemáte to ako vierohodne preukázať daňovému úradu v prípade kontroly. Možnosti, ako to napraviť sú nasledovné:

  • vyžiadať si kópie pokladničných dokladov o úhrade faktúr od partnera,
  • vyžiadať si kópie potvrdení o zaplatení od dopravcu, pošty, ak boli faktúry uhradená na dobierku,
  • vyžiadať si potvrdenie od partnera, že voči vám neeviduje žiadne neuhradené pohľadávky, prípadne konkrétne pre dané faktúry.

Mohlo by vás zaujímať: Rozdiel medzi nákladmi a výdavkami, výnosmi a príjmami

[nahlás chybu v článku]