Link

Od 01.01.2020 bude platiť znížená DPH na noviny, časopisy a periodiká. Po novom tak budú zaťažené namiesto 20 % len 10 % DPH [»] Kompletné znenie novely zákona si môžete prečítať na stránke nrsr.sk.