Životné minimum sa bude od 01.07.2019 meniť

  

Od 01.07.2019 bude platiť nová výška životného minima. Uvádza sa to v návrhu Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima. Nová výška bude nasledovná:

  • zvýšenie zo sumy 205,07 € mesačne sa na 210,20 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
  • zvýšenie zo sumy 143,06 € mesačne sa na 146,64 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • zvýšenie zo sumy 93,61 € mesačne sa na 95,96 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené  dieťa.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 01.07. bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Štatistický úrad SR.

Výška životného minima bude mať vplyv napr na zvýšenie daňového bonusu na dieťa zo sumy 22,17 € na 22,72 €, zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka z 3 937,35 € na 4 035,84 €, čiastky, ktorá nemôže byť zrazená pri exekučných zrážkach, či povoleného zárobku pri evidencií na úrade práce. Viac nájdete v aktualizovanom článku Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2019.

(Zdroj: slov-lex.sk)

[nahlás chybu v článku]