Link

Ako som už písal v marci [»], navrhovalo sa zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane ročne na daňovníka z 19,2-násobku životného minima na 22,7-násobok životného minima. Zákon bol však stiahnutý z rokovania. Teraz bol do parlamentu predložený opätovne, ale v pozmenenej forme. Počnúc zdaňovacím obdobím roka 2020 by sa mala ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zvýšiť na 21-násobok sumy platného životného minima. Pri súčasnej výške sumy životného minima 205,07 € mesačne je to zvýšenie z 3 937,35 € na 4 306,47 € za rok.

Ak bude zákon schválený, účinný by mal byť od 01.01.2020 [»]