Link

Ako som už písal v marci [»], navrhovalo sa zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane ročne na daňovníka z 19,2-násobku životného minima na 22,7-násobok životného minima. Zákon bol však stiahnutý z rokovania. Teraz bol do parlamentu predložený opätovne, ale v pozmenenej forme.

Počnúc zdaňovacím obdobím roka 2020 sa ročná suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka zvýši na 21-násobok sumy platného životného minima. Pri súčasnej výške sumy životného minima 210,20 € mesačne (od 01.07.2019) je to zvýšenie z 3 937,35 € na 4 414,20 € za rok.

Zákon bude účinný od 01.01.2020. Celé znenie zákona si môžete pozrieť na nrsr.sk.