Stavebné sporenie a jeho vývoj

  

V súčasnej dobe (a vlastne už aj pár rokov dozadu) nastal trend poklesu ľudí, ktorí si založili stavebné sporenie. Dôvodom je nielen klesajúci základný úrok, ale aj klesajúce/stagnujúce percento resp. maximálna výška štátnej prémie. Jednoducho parafrázované: „Ľudia musia vložiť viac, aby zarobili menej.“ Stačí si pozrieť nasledujúcu tabuľku a hneď bude všetko jasnejšie.

ROK % štátnej prémie z ročného vkladu Maximálna výška štátnej prémie z ročného vkladu* v € Vklad, potrebný na získanie maximálnej štátnej prémie* v €
1993 40 199,16 497,91
1994 40 199,16 497,91
1995 40 199,16 497,91
1996 40 199,16 497,91
1997 30 199,16 663,88
1998 30 199,16 663,88
1999 30 199,16 663,88
2000 30 199,16 663,88
2001 25 149,37 597,49
2002 25 132,78 531,10
2003 20 95,58 497,91
2004 15 82,98 553,24
2005 14,5 82,98 572,33
2006 10 66,39 663,88
2007 9,5 66,39 698,83
2008 12,5 66,39 531,10
2009 12,5 66,39 531,10
2010 12,5 66,39 531,10
2011 10 66,39 663,90
2012 10 66,39 663,90
2013 11,5 66,39 577,30
2014 8,5 66,39 781,60
2015 5,5 66,39 1207,09
2016 5 66,39 1327,80
2017 5 66,39 1327,80
2018 5 66,39 1327,80
2019 2,5 70,00 2 800,00
2020 2,5 70,00 2 800,00
2021 2,5 70,00 2 800,00
2022 2,5 70,00 2 800,00
2023 2,5 70,00 2 800,00
2024 7 70,00 1 000,00

*Suma slovenských korún za roky 1993-2008 prepočítaná na eurá kurzom 1 € = 30,126 Sk.

Stavebné sporenie sa oplatí hlavne ľuďom, ktorí:

  • si dokážu nasporiť sumu na získanie maximálnej štátnej prémie,
  • sú ochotný tieto peniaze viazať na obdobie šiestich rokov,
  • neradi riskujú, chcú garanciu svojho vkladu,
  • chcú mať garantovaný výnos z vkladu (s nízkym rizikom je spojený nízky výnos),
  • chcete ho dať ako dar (napríklad svojmu dieťaťu).

Od 01.01.2019 platia v stavebnom sporení novinky, viac v článku Stavebné sporenie čaká 5 veľkých zmien (aktualizované o schválené znenie).

V príde voľných finančných prostriedkov, existuje na trhu veľké množstvo finančných produktov, ktoré sa dajú prispôsobiť na mieru. Sú teda vhodné pre ľudí, ktorí neradi riskujú, ale aj pre tých, ktorí sú ochotní zniesť prijateľné riziko.

Jedným z najlepších spôsobov, ako si zabezpečiť svoju budúcnosť pri súčasnom demografickom vývoji, teraz hovorím o dôchodku, je starobné dôchodkové sporenie (2. pilier). Viacej o druhom pilieri, jeho výhodách, nevýhodách a spôsobe ako si ho zriadiť sa dočítate na stránke Ministerstvá práce, sociálnych vecí a rodiny SR..

Bonus na záver

Spôsob výpočtu percenta štátnej prémie z ročného vkladu

kde:

  • referenčná sadzba sa rovná jednoduchému aritmetickému priemeru za rozhodujúce obdobie priemerných výnosov do splatnosti štátnych dlhopisov, ktoré tvoria bázu dlhopisového indexu pre štátne dlhopisy počítaného a zverejneného v obchodných dňoch Burzou cenných papierov v Bratislave. Ak údaje neboli zverejnené touto burzou počas viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, referenčná sadzba za rozhodujúce obdobie sa určí obdobným spôsobom z údajov o fixingu úrokových sadzieb na medzibankovom trhu depozít (12-mesačný BRIBOR) zverejňovaných Národnou bankou Slovenska.
  • rozhodujúcim obdobím sa rozumie obdobie od 1. júla predchádzajúceho kalendárneho roka do 30. júna aktuálneho kalendárneho roka.

(Zdroj: Zákon 310/1992 Zb. o stavebnom sporení)

(Aktualizované 28.09.2023, 20:14)

[nahlás chybu v článku]