Link

17ikona-linky-56Vedeli ste, že ak ste poberateľom príspevku „Prvej pomoci„, ste povinní označiť priestory pracoviska, kde pracujú osoby podporované v zmysle dohody o poskytnutí príspevku, plagátom vo formáte A3 informujúcimi o tom, že aktivity sa realizujú v rámci projektu a uskutočňujú sa vďaka pomoci EÚ? Plagát a informácie nájdete na www.upsvr.gov.sk.

Plagat_Prva_pomoc