Nákladná cestná doprava vrámci EÚ a povinnosť voči Sociálnej poisťovni

  

 

Chcel by som sa opýtať na nasledovnú situáciu: som konateľ a zároveň zamestnanec vo svojej sro. Vykonáva autodopravu z SK do zahraničia. Na SK naložím tovar, v zahraničí ho vyloží a idem naspäť. Potrebuje mať vybavenú A1 aj keď v zahraničí nepracujem? Lebo kolega, čo robí to isté mi povedal, že netreba, druhý zase, že áno. Tak chcem dakoho do trojky, aby som sa vedel rozhodnúť.

 

Zdravím. Za predpokladu, že budete vykonávať (resp. už vykonávate) túto prepravu v rámci Európskej únie a Švajčiarska, áno, potrebujete. Konkrétne ide o formulár PD A1 – Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ. A je jedno, či vykonávate nákladnú cestnú dopravu do 3,5 tony alebo nad 3,5 tony. K tejto žiadosti je potom potrebné ešte priložiť:

  • pracovnú zmluvu,
  • kópiu povolenia/licencie Európskeho hospodárskeho spoločenstva na medzinárodnú cestnú prepravu, ktorá je podnikaním (vydáva Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR),
  • fotokópiu rozhodnutia krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu.

Viac presnejších informácii priamo k vašej konkrétnej situácii vám najlepšie poskytnú na pobočke Sociálnej poisťovne.

(Pôvodný článok 03.03.2017 | Aktualizované 12.12.2021, 18:18)

[nahlás chybu v článku]