Musím prepísať paušál na živnosť?

  

„Dobrý. Chcem sa spýtať, mám živnosť a chcem si dávať do výdavkov paušál za mobil a internet k počítaču. Zmluvu som však podpisoval už dávnejšie, ešte keď som nepodnikal. Musím si to ísť dať prepísať na firmu?“

Zdravím. Nie, nemusíte (asi tým myslíte prepísať na IČO). Pre účely uplatnenie výdavkov vynaložených v súvislosti s používaním mobilného telefónu (paušálu) na účely podnikania, nie je potrebné prepísať zmluvu s dodávateľom služieb z rodného čísla na IČO podnikateľa. Podmienkou na uznanie výdavku je hodnoverným spôsobom preukázaná súvislosť konkrétneho daňového výdavku s dosiahnutím, udržaním a zabezpečením príjmov z podnikania, či z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

To isté platí aj pre internet, ale… Dá sa predpokladať, že ten nevyužívate len na podnikanie, hlavne keď ho máte doma. V tomto prípade by som sumu za internet rozdelil v pomere 80/20 (daňové/nedaňové výdavky – tie, ktoré si môžete uplatniť vs. tie, ktoré nie). Hlavne vtedy, ak doma nebývate sám a prístup na internet má viacej ľudí. Keď si výdavky naň takto „paušálne“ rozdelíte, prípadná daňová kontrola vám nebude môcť nič vytknúť.

[nahlás chybu v článku]