Môžem odmietnuť robiť moju prácu kvôli koronavírusu?

  

Kolega bol dlhšie v zahraničí na dovolenke a ja mám doma tehotnú manželku. Budúci týždeň mám mať s ním spoločné zmeny v práci. Môžem odmietnuť pácu s ním? Bojím sa totiž toho, že môže byť nakazený koronou, dostanem to ja a potom moja tehotná žena. Ďakujem za akúkoľvek odpoveď…

 

Zdravím. Podľa § 12 Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci máte právo prerokúvať so zamestnávateľom všetky otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s vašou prácou. Taktiež máte právo odmietnuť vykonať prácu alebo opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia, ak sa dôvodne domnievate, že je bezprostredne a vážne ohrozený váš život alebo zdravie.

V tomto prípade  je však veľmi otázke, či je naplnená podmienka bezprostredného (dá sa chápať ako priameho) ohrozenia na vašom zdraví. Samotný strach z nákazy nie je odôvodnením odmietnuť vykonávať prácu, ktorú vám pridelil zamestnávateľ, resp. vôbec neprísť do práce

Vy však máte právo požiadať zamestnávateľa, aby vyhodnotil všetky riziká spojené s danou situáciou a on musí následne prijať preventívne opatrenia, ktoré by mali vychádzať aj z nariadení Krízového štábu SR.

Mohlo by vás zaujímať: Pitný režim počas tepla, Zatrieďovanie práce podľa pracovného rizika – čo je riziková práca?

[nahlás chybu v článku]