Zastropovanie veku odchodu na dôchodok v Ústave na 64 rokov (schválené)

  

„Vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, nesmie presiahnuť 64 rokov. Za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu, každý kto vychoval dieťa právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.“

„Žena má právo na primerané zníženie maximálneho veku potrebného na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe o

  • 6 mesiacov, ak vychovala 1 dieťa,
  • 12 mesiacov, ak vychovala 2 deti,
  • 18 mesiacov, ak vychovala 3 a viac detí.

Takto znie v Ústave nové zastropovanie veku odchodu do dôchodku [»]

Vek odchodu do dôchodku ženy je a bude ovplyvnený rokom narodenia a počtom vychovaných detí nasledovne:

ice_screenshot_20190902-182658

Zdroj: rokovania.gov.sk

V prípadoch, kedy nebude možno výchovu týchto detí zohľadniť žene (napr. v prípadoch, kedy žena zomrela pred dovŕšením dôchodkového veku), zohľadní sa tento dôchodkový vek u muža, ktorí tieto deti vychoval, a to nasledovne:

ice_screenshot_20190902-182805

Zdroj: rokovania.gov.sk

Kompletné znenie zákona si môžete prečítať na stránke nrsr.sk.

(Zdroj: rokovania.gov.sk)

(Pôvodný článok 04.09.2019 | Aktualizované 17.09.2019, 21:31)

[nahlás chybu v článku]