Link

S cieľom zmierniť stratu príjmu zo zárobkovej činnosti rodiča sa navrhuje poskytovať rodičom rodičovský príspevok vo vyššej sume a to:

  • 370mesačne (súčasne 220,70 €) – v tejto výške by bol poskytovaný tým rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie alebo boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské (alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte EÚ),
  • 270 € mesačne – v tejto výške by bol poskytovaný ostatným rodičom, ktorí nespĺňajú podmienku vyššie.

Ak bude zákon schválený, účinný by mal byť od 01.01.2020 [»]

(Dnes bol návrh zákona schválený vládou, už len počkať na schválenie parlamentom.)