Link

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje od 01.01.2021 novú výšku rodičovského príspevku a prídavku na dieťa:

  • rodičovský príspevok na sumu 275,90 € mesačne (súčasne 270 €) a sumu  rodičovsky príspevok v prípade, že sa oprávnenej osobe na dieťa, na ktoré poberá rodičovský príspevok poskytovalo materské na sumu 378,10 € mesačne (súčasne 370 €) [»]
  • prídavok na dieťa zo súčasných 24,95 € mesačne na sumu 25,50 € mesačne [»]
  • zvýšiť prídavok na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy zo súčasných 100 € na 104,76 € [»]