Link

Konečne je to tu! Ročná diaľničná známka by mala platiť skutočne rok – 365 resp. 366 dní od dátumu zakúpenia.

“Diaľničná známka s 365-dňovou platnosťou je platná 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest; jej platnosť sa bezplatne predlžuje o jeden deň, ak do tohto obdobia spadá 29. február.”

Ak návrh zákona prejde, pravidlá by mali platiť pre diaľničné známky zakúpené na rok 2020 [»]