Link

o logo linky 56pxMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo predbežnú informáciu nových navrhovaných súm základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktoré by (pravdepodobne) mali vstúpiť do platnosti v priebehu tohto roka [»] Zvýšiť by sa mali nasledovne:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky na 0,063 €/km (teraz 0,059 €/km),
  • pre osobné cestné motorové vozidlá na 0,227€/km (teraz 0,213 €/km).