Link

Finančná správa zavádza opatrenia v snahe vyjsť v ústrety svojim klientom pri plnení si svojich povinností voči finančnej správe a zároveň v snahe chrániť svojich zamestnancov. Pre fyzické a právnické osoby, ktoré s finančnou správou nie sú povinné komunikovať elektronicky, umožní v spolupráci s Ministerstvom financií SR odklad daňového priznania do konca mája (do 31.05.2020) [»]

Ak tieto osoby podajú daňové priznanie a zaplatia daň do konca mája (do 31.05.2020), finančná správa bude na nich prihliadať ako keby bolo podanie spravené v lehote a v lehote aj zaplatené. Tento „odklad“ sa nemusí nijako oznamovať [»]

Navyše, pred najväčším daňovým úradom v Bratislave, budú od pondelka, 16.03.2020 daňové priznanie od osôb nekomunikujúcich elektronicky preberať príslušníci finančnej správy v mobilnej dodávke a klienti budú odovzdávať daňové priznanie mimo budovy finančnej správy.

Pozor, zmena!
Automatický “odklad” daňového priznania pre všetkých do 30.06.2020

Ak potrebujete viac času na podanie daňového priznania, informácie nájdete v článku Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019