Link

Ak ste zamestnávateľ a máte voľné pracovné miesto, tak pozor! Pretože: „Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.“ [»] Ak tak neurobíte a príde sa na vás, hrozí vám pokuta 300 €. Viac informácii aj na stránke Úradu práce [»]