Link

A už je to tu… Na predprázdninovej júnovej schôdzi sa bude zaoberať aj predloženým návrhom na posunutie povinnosti podnikateľských subjektov používať on-line registračnú pokladnicu z dnes platného termínu 01.07.2019 na 01.01.2020. Dôvodom je, že takto nastavený termín predstavuje pre množstvo podnikateľských subjektov povinnosť v pomerne krátkom čase sa tomuto novému ustanoveniu prispôsobiť. Navyše je aj sprevádzaný technickými a organizačnými problémami spôsobenými nevyhnutnosťou v krátkom čase vykonať upgrade softvéru nevyhnutného pre prechod na nový systém [»]