Link

Obchodný register prejde v druhej polovici budúceho roka (2020) zmenou [»] Nový Obchodný register:

  • bude exkluzívne v elektronickej podobe – vylúčia sa listinné návrhy a prejde sa tak do elektronickej podoby registra, či už pôjde o zápis, zmenu, alebo výmaz údajov,
  • vymažú sa z neho neaktívne spoločnosti vrátane tých, ktoré si dlhodobo neplnia povinnosti (napr. nemajú doteraz vykonanú premenu menovitých hodnôt vkladov a základného imania na menu euro),
  • bude obsahovať širší rozsah údajov o zapisovaných subjektoch tak, aby bola možná ich jednoznačná identifikácia v informačných systémoch verejnej správy.

Celé znenie novely nájdete na stránke nrsr.sk [»]