Link

17ikona-linky-56Parlament schválil novinky v Zákone 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel. Noviny, ktoré prináša sú:

  • Úprava tabuľkových sadzieb dane pre úžitkové vozidlá (okrem ťahačov a návesov) a autobusy.
  • Úprava tabuľkových sadzieb dane pre úžitkové vozidlá – ťahače a návesy.
  • Úprava/zníženie ročnej sadzby dane podľa veku pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3.
  • Úprava/zníženie ročnej sadzby dane podľa veku pre vozidlá kategórie O4.
  • Za rok 2020 bude možné podať daňové priznanie a zaplatiť daň až do do 31.03.2021.
  • Preddavky na daň na zdaňovacie obdobie roku 2021 splatné do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania (do 31.03.2021) neplatíte. Po tomto dátume ich platíte nasledovne:
    • ak vám vyšlo platenie preddavkov štvrťročne, zaplatíte jednu tretinu (1/3) predpokladanej dane vždy ku koncu kalendárneho štvrťroka (do 30.06.2021, do 30.09.2021, do 31.12.2021),
    • ak vám vyšlo platenie preddavkov mesačne, zaplatíte jednu devätinu (1/9) predpokladanej dane vždy ku koncu kalendárneho mesiaca (do 30.04.2021, do 31.05.2021,…,31.12.2021).

Všetko ohľadom dane z motorových vozidiel je už pripravené v článku, ktorý vám prinášam každoročne. Zverejnený bude na Mikuláša (06.12.2020).