Návrh, ako by sa mohla určovať výška minimálnej mzdy (Návrh neprešiel)

  

Prvé poprázdninové rokovanie sa blíži a boli zverejnené predložené novely zákonov. Jednou z nich je aj novela Zákona 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, kde sa navrhuje:

  • naviazanie minimálnej mzdy na 50 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve,
  • určenie nezdaniteľnej časti na daňovníka vo výške minimálnej mzdy,
  • určenie odpočítateľnej položke pri zdravotných odvodoch vo výške minimálnej mzdy.

Dôvody pre takéto určovanie minimálnej mzdy vidia hlavne v:

  • politickom divadle pri rokovaniach o minimálnej mzde,
  • aby sa zo zvyšovania minimálnej mzdy stal transparentný proces,
  • predvídateľnosť rastu mzdových nákladov v budúcich rokoch pre zamestnávateľov.

Spôsob zvyšovania minimálnej mzdy je potrebné zmeniť aj preto, že zo súčasného spôsobu zvyšovania minimálnej mzdy profituje predovšetkým štát, až potom zamestnanec. Napríklad pri súčasnom návrhu zvýšenia minimálnej mzdy o 40 €, zo súčasných 480 € na 520 €, by sa čistá minimálna mzda zamestnanca zvýšila iba o 27 €, ale náklady zamestnávateľa by stúpli až o 54 €. Zo sumy, o ktorú sa zvýšia mzdové náklady, približne polovica ide vo forme vyššej čistej mzdy zamestnancovi, no druhú čsť si vezme finančná správa, sociálna a zdravotná poisťovňa.

“Ak sa na rokovaní rady nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom podľa odseku 3 do 31. augusta, ministerstvo do 30. septembra predloží na rokovanie vlády návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy určená podľa § 8.”

Následne § 8 znie: “Suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok sa určí vo výške 1/2 zo sumy priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy.”

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 01.01.2019. Keďže však ide o opozičný návrh (Mihál, Beblavý), môžeme očakávať, že zatiaľ ostane opäť iba na papieri a neprejde. Po rokovaní parlamentu budem článok aktualizovať.

Aktualizované 18.09.2018: Hlasovaním NR SR návrh neprešiel, takže všetko zostáva po starom.

(Zdroj: nrsr.sk)

[nahlás chybu v článku]