Lekárska prehliadka ako výdavok?

  

Chceme teraz prijať niekoľko zamestnancov do práce a budú si robiť lekárske prehliadky. To sme im povedali, že im to všetko preplatíme, nech si to zrobia, ale môžeme si to my dať do účtovníctva ako výdavok alebo nie? Dík.

 

Zdravím. Zákon 595/203 Z.z. o dani z príjmov v § 19 ods. 2 písm. c) hovorí, že takéto výdavky patria medzi daňovo uznateľné výdavky. Ide o zabezpečenie starostlivosti o zdravie zamestnancov.

Treba však podotknúť, že nie všetky lekárske vyšetrenia sú daňovo uznateľnými výdavkami. Medzi uznateľné patria tie, ktoré sa vzťahujú k výkonu pracovnej činnosti a sú definované v (iných) zákonoch a vyhláškach. Môže ísť napríklad o:

  • vstupnú lekársku prehliadku,
  • lekárske prehliadky na základe Zákonníka práce (napr. nočná práca),
  • prehliadka o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla,
  • prehliadky na pracoviskách so zvýšeným ohrozením chorobou z povolania,
  • výstupné lekárske prehliadky a i.

Všetky prehliadky nad rámec zákona môže zamestnávateľ zamestnancovi preplatiť, ale pre zamestnávateľa to bude výdavok neovplyvňujúci základ dane (v prípade nákladov pôjde o nedaňový náklad – položka zvyšujúca základ dane).

Mohlo by vás zaujímať: Mám nárok na voľno pri hľadaní nového zamestnania?

(Pôvodný článok 17.07.2017 | Aktualizované 06.11.2022, 17:01)

[nahlás chybu v článku]