Faktory, ktoré ovplyvnili Baťov úspech

  

Teraz cez leto som mal konečne čas prečítať si dve knižky, na ktoré som sa už dlhšiu dobu tešil. Obe boli o jednom, aj na Slovensku veľmi známom podnikateľovi, Tomášovi Baťovi. Človeku sa otvorí hneď nový obzor čo robiť, keď chce niečo dosiahnuť. A ponúkne návod, ako to dosiahnuť.

Išlo o tieto dve knihy:

V čom teda tkvel úspech tohto podnikateľa, že dokázal zamestnávať masy ľudí, ktorí chceli pre neho pracovať a dokázali zabezpečiť masovú produkciu?

Určite za tým stál jeho nezameniteľný, pre tú dobu a naše územie nový spôsob riadenia.

Firemné oddelenia a dielne mali určitú formu „autonómie“. Správali sa teda ako samostatné podniky. Potrebný materiál, suroviny, polovýrobky, výrobky si medzi sebou predávali a kupovali, čo celkovo zefektívnilo využívanie materiálu a znížilo jeho plytvanie.

Navyše, ušetrené peniaze si nenechával len pre seba. Zamestnancom z nich vyplácal prémie, čím dosiahol určitú formu samokontroly (zamestnanci kontrolovali sami seba).

Určitou formou vtedajšej sociálnej politiky Baťu bolo aj budovanie tzv. zamestnaneckých kolónii. Domy v nich boli mali vyšší štandard ako tie, ktoré budoval štát, čo pôsobilo tiež ako lákadlo pre ľudí stať sa súčasťou jeho podniku.

Zaujímavosťou je to, že tieto domy nemali žiadne záhradky. Dôvody však boli nejednoznačne poodhalené, prečo tomu tak v skutočnosti bolo. Medzi hlavné príčiny malo patriť čo najjednoduchšie udržanie čistoty a hygieny a trochu sebecký podnikateľský dôvod, aby sa zamestnanci po práci nerozptyľovali a neunavovali inou prácou.

Samotné najímanie nových zamestnancov však nebolo aické. Aj keď potreboval nových pracovníkov, vyberal si. Šancu nemal ten, kto chcel len sedieť na stoličke a pracovať v kancelárii, ale ani ten, čo chcel pracovať len za pásom vo výrobe. Takýto ľudia boli pre neho ľuďmi, ktorí nemali vyššie ciele.

Tiež dôležitou podmienkou zamestnania bolo mať ukončené vzdelania aspoň troch rokov strednej školy (alebo jej vtedajšej obdoby) a vek minimálne 16 rokov.

Viac však už nejdem prezrádzať, nejdem kaziť zážitok z čítania…

Mohlo by vás zaujímať: História poistenia vo svete a na Slovensku (SK video), Knihy, ktoré fakt neklamú!

[nahlás chybu v článku]