Link

17ikona-linky-56Od 01.04.2019 bola zavádza 2-násobná výška sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. Od 01.01.2020 by sa táto hranica mala rozšíriť až do 15. roku veku dieťaťa [»]