Link

17ikona-linky-56Od 01.04.2019 bola zavedená 2-násobná výška sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa do 6. roku veku, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti.

Od 01.01.2021 bude platiť nasledovné:

  • 2-násobná výška sumy daňového bonusu (46,44 €) na každé vyživované dieťa do 6. roku veku.

Od 01.07.2021 bude ďalej platiť aj nasledovné:

  • 1,7-násobná výška sumy daňového bonusu (39,47 €) na každé vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (poslednýkrát za mesiac, kedy dieťa dovŕšilo 15. rok veku).

Od 01.01.2022 bude navyše nasledovné:

  • 1,85-násobná výška sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (poslednýkrát za mesiac, kedy dieťa dovŕšilo 15. rok veku).

(Pôvodný článok 20.10.2020 | Aktualizované 02.12.2020, 18:56 | Zdroj: nrsr.sk)