Dohoda o brigádnickej práci študenta

  

“Dobrý deň. Mám podpísanú dohodu o brigádnickej práci študenta na nejakých 5 mesiacov. Chcela by som sa opýtať, ako je to s tými daňami, odvodmi a podobnými vecami, keďže som sa pýtala dvoch účtovníčok vo firme a každá mi to vysvetlila inak. Mám samozrejme podpísanú úľavu na daniach. Na internetových stránkach zaoberajúcich sa študentskými financiami písali (ak som to správne pochopila), že celková suma, ktorú zarobím za rok, sa vydelí 12 mesiacmi a pokiaľ tato suma nepresiahne určitú sumu nemusím platiť dane. Tento rok som nerobila, takže jediné príjmy budú za nasledujúcich 5 mesiacov. Mám povinnosť sa ako študent niekam zahlásiť (napr. na nejaký úrad, sociálne…)? V  práci mi povedali že nie, ale radšej si tým chcem byť istá, aby som potom nemala zbytočne problém. Ďakujem.”

Zdravím.  S odvodmi je to nasledovne:

  • do zdravotnej poisťovne sa platia odvody neplatia vôbec,
  • do sociálnej poisťovne sa platia odvody z vašej mzdy iba na dôchodkové poistenie – 7% (4 % starobné a 3 % invalidné) a to iba vtedy, ak je váš zárobok vyšší ako 200 €. V tom prípade sa odvody platia zo sumy rozdielu vášho zárobku mínus 200 €. Napríklad, ak zarobíte za mesiac 350 €, tak odvody sa budú počítať len zo sumy 350 – 200 = 150 €.

Ak ste podpísali úľavu na daniach (pravdepodobne sa jedná o Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu), tak vám zamestnávateľ daň nestrháva z vašej mzdy. Úľava sa však dá uplatniť iba u jedného zamestnávateľa, resp. iba z jednej dohody.

A teraz ku samotnému podávaniu daňového priznania. To daňovník, vy, nemusíte podávať ak váš príjem za rok (teraz 2016) nepresiahne 1901,67 €. Inak musíte. Ako píšete, máte podpísanú “úľavu na daniach”, robiť budete 5 mesiacov. Je pravdepodobné, že nepresiahnete spomínanú sumu. Ak by ste však v priebehu roka mali dohodu, z ktorej by vám daň strhávali a aj tak by ste neprekročili spomínanú hranicu, odporúčal by som podať daňové priznanie, pretože daň by vám vrátili.

No a čo sa týka nahlasovacích povinností, tie žiadne nemáte, všetko je to plne v réžii zamestnávateľa.

[nahlás chybu v článku]