Link

Byrokratický nezmysel roka 2022 pozná svojich „víťazov“ [»]

    • Na prvom mieste skončila nový spôsob výpočtu daňového bonusu, ktorý teraz pripomína skôr matematický hlavolam pre pokročilých.
    • Štát žiada údaje, ktoré už má, aby mohol zaviesť pravidlo, že nebude žiadať údaje, ktoré má (zápisy rodných čísel do obchodného registra). Táto absurdita skončila na druhom mieste.
    • A treticu uzatvára povinnosť, kedy sa aj na vydavateľov podcastov vzťahuje povinnosť zápisu do registra ministerstva kultúry, zápisu do registra partnerov verejného sektora alebo povinnosť viesť zoznam darcov, ktorých dar presiahol päťdesiat eur.