Link

Byrokratický nezmysel roka 2020 pozná svojich „víťazov“ [»]

Na prvom mieste skončila povinnosť, kedy musia včelári úradom do 1. marca nahlásiť, kde všade budú počas roka kočovať so včelstvami. Na formulári musia vyplniť presné poradie miest a dátumy. Povinnosť je v praxi natoľko absurdnou, že musia napríklad zadať, kde sa budú včelstvá nachádzať počas kvitnutia slnečnice, aj keď v tom čase slnečnica ešte nie je ani zasiata. Ak sa netrafia, administratíva sa opakuje.

Vyhradený nákupný čas pre seniorov aj v predajniach pre jedného zákazníka skončili na druhom mieste.

A treticu uzatvára bezplatná pomoc príbuzných v rodinných firmách, ktorá je považovaná za nelegálnu prácu.