Link

Byrokratický nezmysel roka 2019 pozná svojich „víťazov“ [»]

Na prvom mieste skončila povinnosť uvádzať podpisy na všetkých účtovných dokladoch, čo bráni ich digitalizácii (elektronickému uchovávaniu účtovných dokladov).

Povinnosť všetkých slovenských vydavateľov zasielať na vlastné náklady tzv. „povinné výtlačky“ vydaných kníh do zákonom stanovených knižníc skončila na druhom mieste. Nezmyslom je hlavne zasielanie románov do Parlamentnej knižnice NR SR.

A treticu uzatvára povinnosť zamestnávateľov oznamovať voľné pracovné miesta Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.