Link

Od 01.01.2018 nastáva zmena pri dodaní poľnohospodárskych plodín (kapitola 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka) a kovu – ocele a železa (kapitola 72, položky 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka). Súčasný stav, teda uplatňovanie prenosu daňovej povinnosti na odberateľa, ak bol základ dane 5 000 € a viac sa mení a po novom sa bude prenos DPH pri predaji platiteľovi DPH uplatňovať bez ohľadu na výšku základu dane [»]