Značka: štvordňový pracovný týždeň

Link

o logo linky 56pxV predkladanom návrhu zákona 311/2001 Z.z. Zákonnik práce sa zavádza 4-dňový pracovný týždeň pri odpracovaní rovnakého množstva hodín ako pri 5-dňovom pracovnom týždni. V prípade, ak to typ a povaha pracovného miesta umožňuje, zamestnávateľ bude musieť zamestnancovi na základe jeho žiadosti rozvrhnúť týždenný pracovný čas na štyri dni [»]

Rozdiel oproti súčasnej právnej úprave spočíva v tom, že pokiaľ o toto rozvrhnutie ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanec požiada a prerokuje to so zamestnávateľom, zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť týždenný pracovný čas zamestnanca tak, že zamestnanec získa deň nepretržitého odpočinku naviac. Zamestnávateľ je zároveň povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal v zásade raz za týždeň tri po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na piatok, sobotu a nedeľu alebo na sobotu, nedeľu a pondelok.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 01.07.2024.